Vaktmester/Byggdrifter

Er du på jakt etter en variert og utfordrende arbeidshverdag?

Da kan Øyane Sykehjem være det du er på jakt etter. Vi har ledig en 100% prosjektstilling, i første omgang med 1 års varighet og med mulighet for fast ansettelse.

Som Vaktmester/Driftsansvarlig på Øyane Sykehjem vil du få varierte arbeidsoppgaver og en selvstendig arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift, vedlikehold, tilsyn og reparasjoner av bygg og utearealer.
 • Styring og overvåking av tekniske anlegg, manuelt og via SD- anlegg og øvrige tekniske installasjoner.
 • Koordinere og følge opp brannvernarbeid, samt ivareta brannsikkerhet i sykehjemmet
 • Bistå med serviceoppdrag og bidra til at henvendelser blir tatt tak i, og løst raskt og smidig.
 • Håndtering av renovasjon og avfall
 • Følge opp og dokumentere arbeidsoppgaver i sykehjemmets elektroniske verktøy for kommunikasjon, internkontroll, etc.
 • Bidra til utvikling av avdelingens oppgaveløsning.
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen ut ifra søkerens kvalifikasjoner og arbeidsgivers behov.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev fra byggdrifter, håndverksfag eller annet relevant fagbrev.
 • Relevant praksis, erfaring fra drift og vedlikehold samt teknisk forståelse
 • IT-kunnskaper, for eksempel: Office: Outlook, Word og Excel) samt generelt god systemforståelse.
 • God forståelse for HMS, brannvern og internkontroll generelt
 • Økonomisk og administrativ forståelse
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • Vi ønsker en person med evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha evne til å arbeide selvstendig
 • Ha evne til å omgås alle beboere og ansatte
 • Ha god orden og gjennomføringsevne
 • Være serviceinnstilt, pliktoppfyllende og faglig forankret
 • Fleksibilitet mht. til arbeidsoppgaver vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • HjemJobbHjem


Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Rune E. Ludvigsen, Daglig leder
e-mail: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no