Stiftelsen

Det var husmorlagene på byøyene som i sin tid tok initiativ til å bygge sykehjemmet. De drev hele prosessen fra ideen ble lansert i 1973 fram til åpningen i 1980. Med stort engasjement og god støtte i lokalbefolkningen sto de i spissen for innsamlingsaksjoner, basarer, dansekvelder, med mer for å skaffe startkapital. Følgende leserinnlegg fra Stavanger Aftenblad 19. mars 1973 gir et godt bilde av drivkraften og det lokale engasjementet:
"Byøyene er i vekst. Folketallet øker og hus vokser opp overalt. Vi har bedrifter og bruer, skoler og forsamlingshus, lekeplasser, idrettsplasser og barnehage, kirke og kirkegård, mm. Alt dette er greit. At vi må til byen for et opphold på sykehus er og en nødvendighet, men at en blir gammel og skrøpelig og må forlate vårt kjære hjemsted for å sette seg inn på en aldersheim en eller annen plass på fastlandet, hvor det og er vanskelig å få plass, det passer dårlig for en øyboer som er vant med sjø og båter, liv og rørelse av en annen art enn bymiljøet (...) Hundvåg har ennå tomter som kunne passe, og med egen innsats kan vi sikkert regne med hjelp fra kommunen til riktig plassering og annet som kunne bli nødvendig. La oss starte straks mens det ennå er plass."

Stiftelsesrådet

Medlemmer:
Olaug Tveit Pedersen
Gretha Helen Usken
Aslaug Sinnes
Inger Halvorsen 
Ingunn H. Kvelland
Liv Øvrebø
Dagny Welle Pedersen
Sissel Tveit Lunde
Liv Ramsfjell


Styret i Stiftelsen Øyane sykehjem

Olaug Tveit Pedersen, styreleder
Inger Halvorsen, nestleder
Liv Øvrebø, styremedlem
Berit Hove, ansattes representant
Siri Østlyng Monsen, ansattes representant
Sveinung Nordbye Medaas, pårørendes representant 
Sekretær: Rune Erling Ludvigsen, daglig leder
Varamedlemmer:
Ingunn H. Kvelland og Dagny Welle Pedersen for stiftelsen
Christine L. Dybing for ansatte