Sykepleier på korttidsavdelingen


ER DU SYKEPLEIER OG PÅ JAKT ETTER FORANDRING OG NYE UTFORDRINGER?

Da trenger vi deg her på Øyane sykehjem! Vi har i øyeblikket 1 ledig 100% stilling på kortidsavdelingen

Vi søker etter sykepleiere med god fagkunnskap og kommunikasjonsevne til vårt team på Øyane sykehjem. Hos oss vil du ha en svært viktig funksjon i det å skape kontinuitet og helhet i pleien vi gir til våre beboere.

Arbeidsoppgaver

 • Medansvar for den totale sykepleie i avdelingen
 • Ansvarshavende sykepleier i avdelingen/sykehjemmet basert på turnus og vaktplaner
 • Veilednings- og undervisningsansvar overfor beboere, pårørende, medarbeidere, studenter og elever
 • Fordele arbeidet i avdelingen basert på faglige vurderinger i samsvar med personalets kvalifikasjoner og beboers behov
 • Ansvar for at legens medisinske forordninger blir utført
 • Sørger for at pleieplaner og vedtak er oppdatert på de beboere sykepleier har sekundærkontakt ansvaret for
 • Medansvar for at kvalitetssystemet i avdelingen blir gjort kjent og etterfulgt

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2).
 • Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd
 • Fordel om du har kjennskap til Cosdoc

Personlige egenskaper

 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du trives med ansvar og er trygg på deg selv, både som menneske og i rollen som sykepleier og kollega
 • Du har god kommunikasjons og samarbeidsevne
 • Du tåler at arbeidsdagene kan være uforutsigbare og hektiske, men du har samtidig evne til å bevare roen og finne gode løsningene
 • Sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Selvstendig
 • Utadvendt
 • Tilpasningsdyktig
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsvillig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønn i henhold til tariffavtale + turnustillegg kr 20.000,-
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • HjemJobbHjem

Søknad og CV sendes på e-mail til: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no

Skriv inn tekst her