ER DU SYKEPLEIER OG PÅ JAKT ETTER FORANDRING OG NYE UTFORDRINGER?

Da trenger vi deg her på Øyane sykehjem!
Vi søker nå etter sykepleiere til både korttidsavdeling og langtidsavdeling.

Du tilbys 80-100 % stilling i turnus dag / aften og med arbeid hver 3.helg.

Vi søker etter sykepleiere med god fagkunnskap og kommunikasjonsevne til vårt team på Øyane sykehjem. Hos oss vil du ha en svært viktig funksjon i det å skape kontinuitet og helhet i pleien vi gir til våre beboere.

Ved Øyane Sykehjem jobber vi kontinuerlig for at våre tjenester skal være gode og ha et høyt faglig nivå. Vi satser derfor på å ha en god sykepleierdekning og trenger flere sykepleiere / spesialsykepleiere til på laget.

Hos oss får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter både akuttsituasjoner, og kroniske lidelser som fordrer langsiktig behandlingstilnærming. Vi er i ferd med å iverksette personsentrert omsorg med Vips-praksismodell.

I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere har vi 2 leger, fysio- og ergoterapeuter, kultur- og frivillighetsleder, husassistenter, renholdere og ikke minst eget kjøkken. Hos oss får du et godt faglig miljø som gir impulser for vedvarende læring, og trygghet til å stå i de krevende situasjonene.

Arbeidsoppgaver

 • Medansvar for den totale sykepleie i avdelingen
 • Ansvarshavende sykepleier i avdelingen/sykehjemmet basert på turnus og vaktplaner
 • Veilednings- og undervisningsansvar overfor beboere, pårørende, medarbeidere, studenter og elever
 • Fordele arbeidet i avdelingen basert på faglige vurderinger i samsvar med personalets kvalifikasjoner og beboers behov
 • Medansvar for at legens medisinske forordninger blir utført
 • Medansvar for at pleieplaner og vedtak er oppdatert på de beboere sykepleier har sekundærkontakt ansvaret for
 • Medansvar for at kvalitetssystemet i avdelingen blir gjort kjent og etterfulgt

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2).
 • Fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd
 • Fordel om du har kjennskap til Cosdoc

Personlige egenskaper

 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du trives med ansvar og er trygg på deg selv, både som menneske og i rollen som sykepleier og kollega
 • Du har god kommunikasjons og samarbeidsevne
 • Du tåler at arbeidsdagene kan være uforutsigbare og hektiske, men du har samtidig evne til å bevare roen og finne gode løsninger
 • Sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Stillingsbrøk: 80-100%
 • Lønn i henhold til tariffavtale + turnustillegg kr 20.000,-
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • HjemJobbHjem
 • Gratis parkering

Søknad og CV sendes på e-mail til: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no