Om oss

Øyane sykehjem ligger i Hundvåg bydel i Stavanger kommune, og eies og drives av en privat stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999 -2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: 2 somatiske avdelinger, 1 avdeling for personer med demens, 1 korttidsavdeling og 1 rehabiliteringsavdeling. Dagsenteret gir tilbud om dagopphold til bydelens hjemmeboende eldre. Fokuset er å gi hjelp til selvhjelp, slik at brukeren kan klare deg lengst mulig i egen bolig.

BESØKSTIDER FRA 01.07.21

ALLE DAGER : 11:00-13:00 OG 16:00-18:00

NB! REHAB AVD: ALLE DAGER 15:00-18:00 

Sykehjemmet i lokalmiljøet

Øyane sykehjem har i alle år arbeidet aktivt for å være en del av lokalmiljøet. Helt fra starten har vi invitert bydelens pensjonister til ulike arrangementer hos oss, og vi har et godt samarbeid med skole, barnehage og menighet.

Siden 2003 har vi også drevet kafe med nærmiljøet som kundekrets. Her kan man treffes over en kopp kaffe eller delta i forskjellige aktivitets- og kulturtilbud.

I tillegg jobber vi målbevisst for å legge tilrette for frivillig arbeid innen virksomheten. Ved siden av lag og foreninger, har vi et stort antall frivillige enkeltpersoner hos oss.
Så godt som alle er rekruttert fra lokalmiljøet.


Historien om Øyane


Det var husmorlagene på byøyene som i sin tid tok initiativ til å bygge sykehjemmet. De drev hele prosessen fra ideen ble lansert i 1973 fram til åpningen i 1980. Med stort engasjement og god støtte i lokalbefolkningen sto de i spissen for innsamlingsaksjoner, basarer, dansekvelder, med mer for å skaffe startkapital. 

Følgende leserinnlegg fra Stavanger Aftenblad 19. mars 1973 gir et godt bilde av drivkraften og det lokale engasjementet:


"Byøyene er i vekst. Folketallet øker og hus vokser opp overalt. Vi har bedrifter og bruer, skoler og forsamlingshus, lekeplasser, idrettsplasser og barnehage, kirke og kirkegård, mm. Alt dette er greit. At vi må til byen for et opphold på sykehus er og en nødvendighet, men at en blir gammel og skrøpelig og må forlate vårt kjære hjemsted for å sette seg inn på en aldersheim en eller annen plass på fastlandet, hvor det og er vanskelig å få plass, det passer dårlig for en øyboer som er vant med sjø og båter, liv og rørelse av en annen art enn bymiljøet (...) Hundvåg har ennå tomter som kunne passe, og med egen innsats kan vi sikkert regne med hjelp fra kommunen til riktig plassering og annet som kunne bli nødvendig. La oss starte straks mens det ennå er plass."