Frivillig arbeid

Har du lyst å jobbe som frivillig på Øyane sykehjem? Ta en titt under på hva det går ut på og hvordan vi har det. Vi har alltid bruk for engasjerte mennesker til små og store oppgaver. 

Kontakt tlf. 979 00 258 - epost: torhill.sjo@stavanger.kommune.no hvis du vil vite mer eller vil være en del av vårt frivillige team.

Frivillig sjåfører kjører beboerne på tur, her til Ølberg for å kjøpe is. De kjører også våre kafegjester til og fra onsdagskafeen

Hagelaget kommer og har dugnad i hagen hvert å før 17. mai. Liker du å ordne i hagen har vi plass til mange hele vår og sommerhalvåret.

Øyanes venner og Øyaklubben står for sosiale arrangementer og kafedrift hver onsdag.            

Mål for det frivillige arbeidet

De frivillige arbeider sammen med de ansatte for at Øyane sykehjem skal være et sted med trivsel, mening og innhold for den enkelte.

Hva betyr frivillig arbeid i vår sammenheng?

Frivillig arbeid på Øyane sykehjem betyr kort og godt ubetalt innsats og et utfyllende, positivt tilskudd til det personalet gjør. Først og fremst ønsker vi at de frivillige skal ivareta den sosiale siden, og at medmenneskelighet, trivsel og kontakt blir satt i høysetet.
Du kan f.eks. være turvenn, besøksvenn, følgesvenn eller sjåfør. Vi er også glad for å få frivillig hjelp i kafeen, ved frokost eller middag, og til vedlikehold av hus og hage. Vårt utgangspunkt er at det du har lyst til å bidra med, har vi helt sikkert bruk for!
Antall frivillige har holdt seg stabilt over flere år. Vi har nå 40-50 frivillige medarbeidere knyttet til sykehjemmet og trenger flere hender. Ta kontakt med oss!

Hvem kan være frivillig?

I prinsippet kan alle med tid, overskudd og lyst være frivillige. Vi ønsker oss mangfold og liv, det vil si at frivillige i alle aldre og med forskjellig bakgrunn er velkomne til å prøve.

Gjennom årene har vi hatt både skoleelever, småbarnsmødre, yrkesaktive, pensjonister, tidligere og nåværende pårørende og tidligere og nåværende ansatte som frivillige.

Hvor ofte og hvor lenge?

Det er den frivillige selv som bestemmer omfanget av hjelpen de gir. Noen velger å komme hit til faste tider, mens andre kan kontaktes ved behov. Som regel inngår vi en avtale om arbeidstid og oppgaver, det er mest ryddig for begge parter.

Ikke lønn, men belønning...

Som frivillig får du

- gleden av å hjelpe andre
- mening og innhold i hverdagen
- treffe andre, likesinnede, hyggelige mennesker
- lære og erfare noe nytt

Øyane sykehjems venner


Øyane sykehjem har en egen venneforening som arbeider for beboernes trivsel og velferd. I løpet av året lager de i stand flere tilstelninger. 

Øyaklubben - frivilliggruppe

Kafèen drives av frivilligruppen Øyaklubben, som også står for bingo to ganger pr mnd. 

Kafeen er i bruk både til hverdag og fest, til store og små arrangementer og aktiviteter.
Vi har fast åpen kafedag med underholdning og middag hver onsdag. Vi ønsker spesielt velkommen til pårørende, andre pensjonister og naboer i nærmiljøet !

Programmet i kafeen vil variere, så vi gir ut ny brosjyre med aktivitetsprogram hver måned, se under egen fane for Kafé. Den finnes også i papirformat i stativ ved inngang til kaféen.