Fysioterapeut

Fysioterapeut, 50% stilling 6 mnd vikariat

Stillingens ansvars- og hovedoppgaver

Øyane sykehjem søker etter en fysioterapeut i 50% stilling, 6 mnd vikariat

Stillingens ansvars- og hovedoppgaver

 • Funksjonsvurdering og individuell behandling av brukere tilknyttet avdelingene
 • Motivere til egenomsorg, mestring og økt selvhjulpenhet i hverdagen
 • Vurdere, bestille og tilpasse tekniske hjelpemidler til brukere
 • Delta i tverrfaglig samarbeid med brukermedvirkning i fokus
 • Veilednings- og undervisningsansvar overfor pleiepersonalet på avdelingene
 • Veiledning og rådgivning overfor pasienter og pårørende
 • Dokumentere pasientrettet arbeid i CosDoc

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. HPR nr. hos SAK må oppgis i søknaden
 • Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2) for de som ikke er norskspråklige.
 • Erfaring med rehabilitering og geriatri er en fordel
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Generelt gode datakunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel.

Egenskaper

 • Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser
 • Du liker å jobbe i team.
 • Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert
 • Du er fleksibel og liker utfordringer.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gratis parkering
 • Hjem-jobb-Hjem ordning

Søknad og CV sendes Rune E. Ludvigsen, e-mail: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no