Kvalitet og HMS

Trygghet, omsorg, respekt og glede skal alltid være tilstede

Vår målsetting

Her skal alle oppleve trygghet og trivsel, og stimuleres til å ta i bruk sine evner og muligheter.

Våre verdier

  • Tillit mellom beboere/brukere, pårørende og personale
  • Verdighet, trygghet og respekt
  • Profesjonalitet, ansvar og taushetsplikt

Øyane sykehjem ønsker å gi beboerne de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig må forbedres og oppdateres, slik at forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på de tjenestene Øyane produserer.

Vår hovedmålsetting gjelder for alle, også for medarbeiderne på Øyane:

"Vi ønsker at alle på Øyane sykehjem skal oppleve trygghet og trivsel og stimuleres til å ta i bruk sine evner og muligheter"

Et godt arbeidsmiljø skaper gode medarbeidere! 

Øyane sykehjem ønsker å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved å legge til rette for faglig og personlig vekst på arbeidsplassen.