Skjermet avdeling

Skjermet avdeling - avd E

Avd E ligger i underetasjen i hovedbygget, og har egen inngang fra baksiden. Det ereget kjøkken og oppholdsrom tilknyttet avdelingen

Avdelingen har 6 plasser og er en skjermet enhet for beboere med spesielle behov i forhold til sin demensdiagnose.

Se mer informasjon under


Kontakt avd E

Ønsker du mer informasjon om
avdeling E?

Kontakt oss gjerne.

Avdelingsleder Mette Naustvik
Tlf. 969 45 952
mette.naustvik@stavanger.kommune.no

Vaktrom
Tlf. 969 45 950 / 969 45 951
Informasjon om opphold på alders og sykehjem

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig for deg og dine pårørende.

Du som beboer og dine pårørende er viktige støttespillere for alle på alders- og sykehjem. Samarbeid og god kontakt er med på å skape en verdifull og trivelig hverdag.