Kjære beboere og pårørende

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig for deg og dine pårørende.

Du som beboer og dine pårørende er viktige støttespillere for alle på alders- og sykehjem. Samarbeid og god kontakt er med på å skape en verdifull og trivelig hverdag.

Nærmeste pårørende

Beboere i alders- og sykehjem kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter. Nærmeste pårørende har rett til å medvirke til helsehjelpen og til å få informasjon dersom beboeren samtykker til dette eller mangler samtykkekompetanse. Det er derfor viktig at vi avklarer hvem som skal ha denne rollen. Det er beboeren som bestemmer hvem som skal være den nærmeste pårørende og oppgir dette til oss.

Det er ønskelig at dine pårørende følger deg til undersøkelser utenfor alders- og sykehjemmet

Primær- og sekundærkontakt

Som beboer får du tildelt en primær- og sekundærkontakt. De fungerer som bindeledd mellom deg/dere, lege og øvrig personell. På denne måten ønsker vi å best mulig ivareta dine behov. Ved den første samtalen avtales hvordan vi best kan kommunisere med deg og dine pårørende

Samtykkeerklæring

Som beboer blir du spurt om du ønsker å signere samtykkeerklæring i forbindelse med innhenting og utveksling av helseopplysninger. Noen sykehjem har også egne samtykkeskjema som handler om åpning av post fra helseinstitusjoner og fotografering av deg til bruk på sykehjemmets nettside, sosiale medier eller lignende

Adresseendring og post ved langtidsplass i sykehjem

Dersom du ikke lenger har tilknytning til annet bosted regnes du som bosatt på sykehjemmet. Melding om adresseforandring til folkeregister og eventuelle postforbindelser må ordnes av deg eller dine pårørende ved inn- og eventuell utflytting. Du som beboer får posten levert på rommet. Dersom du ønsker det kan pårørende håndtere posten din etter avtale med oss. De pårørende oppfordres tda til å spørre etter innkommet post når de er på besøk.

Aktiviteter

Hvert alders- og sykehjem har aktivitetsplaner som gjøres kjent i avdelingene. Pårørende er velkommen til å delta på eller bidra med aktiviteter. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med dine pårørende og at du skal få delta i andre aktiviteter som er viktig for deg og din trivsel.

Besøkende

Vi har ingen faste besøkstider. Kom på besøk når det passer. For å ivareta sikkerheten er hoveddøren stengt på kveldstid. Benytt da portelefonen for å få kontakt med avdelingene.

Brannsikkerhet

Grunnet brannsikkerhet må det benyttes elektrisk lys og godkjente el-artiklar på rom. Det er ikke tillat med levende lys på rommene. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med branninstruks i den enkelte avdeling.

Bruker-og pårørendesamtale

Dere vil bli invitert til en samtale ved innkomst. Langtidsbeboere får videre tilbud om oppfølgingssamtale hver 6. måned. Legen blir med på samtalen en gang i året. Hensikten med samtalene er å klargjøre hva som er viktig for deg/dere, avklare forventninger til hverandre og sikre et godt samarbeid. Ved langtidsplass vil dere bli bedt om å fylle ut opplysninger om interesser og livshistorie for å gjøre det lettere for personalet å vite hva som er viktig for beboeren. Informasjonen vil bli brukt til å finne gode samtaleemner og aktivitet tilpasset behov og interesser.

Egenbetaling

Egenbetaling dekker blant annet

 • Alle måltider på alders- og sykehjemmet
 • Sengetøy og håndklær
 • Personlige hygieneartikler
 • Nødvendige medisiner som er rekvirert av lege
 • Medisinsk forbruksmateriell
 • Legetilsyn og medisinsk behandling ved alders- og sykehjemmet
 • Egenandel for spesialistbehandling for beboere som er henvist av sykehjemslegen og som har vedtak om langtidsbetaling
 • Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste
 • Behandling av kommunalt ansatt fysio- og/eller ergoterapeut på alders- og sykehjemmet etter faglig vurdering
 • Aktivitets- og velferdstiltak i regi av alders- og sykehjemmet
 • Kompresjonsstrømpe/antitrombosestrømpe og hoftebukse dekkes bare hvis det er forordnet av sykehjemslegen

Egenbetaling dekker ikke

 • Fotpleie og frisør
 • Hudpleieprodukter for eget velvære
 • Innkjøp og reparasjon av briller
 • Batterier og forsikring av høreapparat
 • NAV dekker innkjøp og reparasjon av høreapparat, men beboer må betale for konsultasjonen selv. Beboer har rett på nytt høreapparat hvert sjette år
 • Tap av tannprotese
 • Ferier/turer/arrangement utenfor alders- og sykehjemmet som beboer ønsker å delta på
 • Mobiltelefon, fasttelefon, avisabonnement, pc og tv-apparat

Du kan lese mer om egenbetaling for helse-og omsorgstjenester Stavanger kommune på våre nettsider Egenbetalingforhelseogomsorgstjenester/

Forsikring

Medbrakte eiendeler og verdigjenstander kan/bør forsikres av den enkelte. Som hovedregel erstatter ikke alders- og sykehjemmet eiendeler som forsvinner eller blir ødelagt i vask. Vi anbefaler at du tegner din egen innboforsikring.

Fotterapeut og frisør

Alders- og sykehjemmet har avtaler med frisører og fotterapeuter som tilbyr sine tjenester til beboerne. Det er ønskelig at dine pårørende hjelper deg å betale for disse tjenestene, om det er behov for det. Gjerne via banke eller Vipps.

Frivillige

Vi samarbeider med frivillige for å skape mest mulig trivsel og gode øyeblikk for dere som bor på alders- og sykehjemmet. Kjenner du/dere noen som har litt tid og overskudd til å bidra? Da blir vi svært glade for å få kontakt med dem!

Klagemulighet

For å kunne gjøre tilbudet stadig bedre, er det viktig at alle kan komme med både ros og ris. Ta kontakt med primær/sekundærkontakt, eller avdelingsleder, dersom du har en tilbakemelding eller spørsmål. Se forøvrig helsedirektoratets informasjon om rett til å klage helsenorge.no/klage-og-erstatning/klageordninger.

Stavanger kommune har fritt sykehjemsvalg på langtidsplasser i sykehjem. Det betyr at du har mulighet til å bytte sykehjem dersom du skulle ønske det.

Klær

Du eller dine pårørende er ansvarlig for innkjøp av klæ og sko. Det er viktig å ha tøy som er lettstelt og kan vaskes i maskin. Merk alle klær og sko med fullt navn, slik at de ikke blir borte i vask. Dersom noe likevels kulle forsvinne eller bli ødelagt i forbindelse med vask, så er ikke alders- og sykehjemmet økonomisk ansvarlig. Pårørende oppfordres til å vaske finere tøy som trenger spesiell behandling

Legetjeneste

Avdelingene i alders- og sykehjem har en lege som vil ivareta den medisinske bahandlingen. Behov for samtale meldes til avdelingen. Brukersamtale med lege gjennomføres årlig for beboere som har langtidsplass

Møbler

På sykehjemmet er rommet ditt utstyrt med de nødvendigste møblene, men du som skal på langtidsplass oppfordres til å ta med private eiendeler som bilder, fotoalbum, en god stol, kommode etc. Løse tepper anbefales ikke pga av fare for fall. Avklar med primærkontakt hvordan du best kan møblere rommet

Måltider

Vårt mål er å legge til rette gode måltidsøyeblikk og at du sikres god og rett ernæring ut fra ditt behov. Å spise handler om mer enn å bli mett. Det sosiale samlingspunktet som måltidet representerer, er viktig for fellesskapet og for å skape trivsel.

Penger

Det frarådes å oppbevare større verdier eller pengebeløp på rommet. Avdelingen kan oppbevare mindre beløp for deg.

Rombytte

Noen ganger endrer behovene seg. Ut fra faglige vurderinger kan det bli aktuelt å bytte rom eller avdeling. Du og dine pårørende vil da bli informert om dette i forkant.

Tro og livssyn

Dersom du ønsker samtale med en åndelig veileder, prest, imam eller lignende, er personalet i avdelingen behjelpelig med å videreformidle dette.

TV, internett og telefon

Vi har avtale med leverandør om faste TV-kanaler. Vi har trådløst nett som du kan koble deg til. Vi anbefaler at du bruker din egen mobiltelefon. Ta kontakt med personalet på avdelingen hvis du lurer på noe

Verge

For noen kan det være nødvendig å ha oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine interesser, enten økonomiske eller på annen måte. Les mer om dette på Vergemål | Statsforvalteren.no

Hjem