Telefonliste

Sentralbord

51 85 69 20

Daglig leder 

51 85 69 20

Langtid sone 1

969 45 948 / 969 45 949

Langtid sone 2

969 45 945

Langtid sone 3

969 45 956

Skjermet avdeling

969 45 950 / 969 45 951

Korttid avdeling

969 45 953 / 969 45 954

Fysio/Ergo

969 45 958/969 45 960

Dagsenteret

969 45 957

Kjøkken

969 45 959

Frivilighetskoordinator

969 45 940

Frisør og fotpleie

969 45 963