Kortidsavdelingen

Korttidsavdelingen - avd F

finner du i hovedetasjen, i venstre fløy.
Avdelingen har 17 kortidsplasser, og utgang til hage og atrium
Stue med kjøkkenkrok og spiseplass er sentralt plassert i avdelingen.
Vi legger vekt på å skape et inkluderende miljø med høy trivsel.

Kontakt Korttidsavdelingen

Ønsker du mer informasjon 
Kontakt oss gjerne

Avdelingsleder Silje Iren Meltveit
Tlf. 969 45 961
silje.iren.meltveit@stavanger.kommune.no

Vaktrom
969 45 953 / 969 45 954

Informasjon om opphold på alders - og sykehjem

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig for deg og dine pårørende.

Du som beboer og dine pårørende er viktige støttespillere for alle på alders- og sykehjem. Samarbeid og god kontakt er med på å skape en verdifull og trivelig hverdag.