Langtidsavdelingen

Langtidsavdelingene

Den somatiske langtidsavdelingen er delt inn i 3 soner, hvor sone 1 og 2 ligger i hovedetasjen og sone 3 i vestre fløy i underetasjen

Her er til sammen 33 enerom med bad. Sonene har egne oppholdsrom, kjøkken og spiseplass.

Se mer informasjon underKontakt Langtid

Ønsker du mer informasjon om
langtidsavdelingen?

Kontakt oss gjerne.


Avdelingsleder Siri Østlyng Monsen
Tlf. 969 45 947
siri.ostlyng.monsen@stavanger.kommune.no
Vaktrom sone 1
Tlf. 969 45 948

Vaktrom sone 2
Tlf. 969 45 945

Vaktrom sone 3
Tlf 969 45 946

Informasjon om opphold på alders - og sykehjem

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig for deg og dine pårørende.

Du som beboer og dine pårørende er viktige støttespillere for alle på alders- og sykehjem. Samarbeid og god kontakt er med på å skape en verdifull og trivelig hverdag.