Kontakt


Øyane sykehjem

Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg

(+47) 51 85 69 20

oyane-sykehjem@stavanger.kommune.no