Avdelingsleder for korttidsavdeling på Øyane Sykehjem

Øyane Sykehjem er et sykehjem bestående av 3 sengeavdelinger: Korttid med 17 senger, langtid 32 senger og en mindre demens avdeling med 6 senger. Til sammen har vi 55 sengeplasser. Vi har også et dagsenter med 14 plasser og eget kjøkken.

Den ledige stillingen som avdelingsleder er tilknyttet vår korttidsavdeling.

Korttidsavdelingen er i dag som en sykehusavdeling å regne. Det er stor <<turnover>> på pasienter og vi har nesten daglig inn/utskrivning. Pasientene som kommer til oss har sammensatte hjelpebehov som krever gode observasjoner og målrettede tiltak. En stor andel av våre pasienter kommer direkte fra sykehuset.

Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med blant annet leger, fysioterapeut, ergoterapeut og Helse og velferdskontorene i Stavanger kommune. Vi er svært opptatt av kvalitet på våre tjenester og jobber mye med kvalitetsforbedring og gode pasientforløp.

Som avdelingssykepleier hos oss blir du en del av ledergruppen og administrasjonen på sykehjemmet som består av avdelingssykepleiere, kvalitet og fagutviklingssykepleier, turnusansvarlig, konsulent, kjøkkensjef og virksomhetsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Personal, fag og resultatansvar for avdelingen
 • Planlegge, organisere, og utvikle avdelingens oppgaver
 • Du skal sikre kvaliteten og koordineringen av den direkte pleien og det tverrfaglige arbeidet intern på avdelingen
 • Du må holde deg oppdatert innen fagområdet og delta i det faglige utviklingsarbeidet i samarbeid med kvalitet og fagutviklingssykepleier for å gjøre medarbeiderne gode.
 • Du skal utarbeide, forvalte og videreutvikle systemer for å sikre at pasientenes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt
 • Du har økonomisk ansvar for vedtatt budsjett i egen avdeling
 • Du har ansvaret for at egen avdeling har et forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø til enhver tid
 • Sykefraværsoppfølging av ansatte

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • Det er ønskelig med lederutdanning, men lang erfaring som leder kan kompensere for formell utdanning
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring med turnusplanlegging
 • Høy klinisk kompetanse
 • Gode digitale kunnskaper
 • Norskkunnskaper både muntlig og skriftlig på minimum B2

Personlige egenskaper

 • Du er lagspiller som foretrekker samarbeid i motsetning til individuell eller konkurranserettet arbeid, od deler ansvar og hjelper gruppen for å gjøre jobben.
 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Du evner å stimulere og veilede dine medarbeidere
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som leder og du oppfatter deg som robust og med et positivt menneskesyn
 • Du er omsorgsfull, raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidspartnere
 • Du verdsetter dine kollegaers kompetanse og erfaring og engasjerer deg i gode faglige refleksjoner
 • Du er flink på å jobbe strukturert, selvstendig og er beslutningsdyktig
 • Du er aktiv i prosesser og lojal ovenfor beslutninger
 • Du er løsningsorientert og endringsvillig og du liker varierte utfordringer
 • Godt humør
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling i en spennende og krevende stilling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon og forsikringsordninger
 • Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer
 • Gratis parkering


Send søknad til e-post: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no