Vi søker etter avdelingsleder i 100% fast stilling for somatisk og skjermet avdeling

Plass i organisasjonen

 • Avdelingsleders nærmeste overordnede er Daglig leder
 • Underordnet er alt personell knyttet til avdelingene

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingene
 • Er døgnansvarlig for helsetjenesten på avdelingsnivå og har myndighet i forhold budsjettdisponering innenfor godkjente rammer.
 • Forvalter de tilgjengelige ressursene på en hensiktsmessig måte
 • Rekruttere og beholde ansatte
 • Er ansvarlig for utarbeidelse av turnusplaner i samarbeid med tillitsvalgte.
 • Oppfølging av Notus Turnusplan på økonomi og drift
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • IKT og Forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning med minimum 5 års erfaring
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse fra offentlig sektor
 • Ønskelig med relevant erfaring/videreutdanning knyttet til eldreomsorg
 • Økonomisk forståelse
 • Du har gode lT kunnskaper
 • Du er svært god i norsk muntlig og skriftlig
 • Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
 • God på relasjonsbygging
 • Du setter klare mål, bygger gode team og er resultatorientert
 • Du skaper oppslutning om felles mål og verdier
 • Du er åpen, rettferdig og inkluderende, men er ikke redd for å ta beslutninger
 • Du er robust, med gode evner å prioritere og å delegere
 • Lagspiller
 • Utviklingsorientert
 • Fleksibel og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • HjemJobbHjem
 • Gratis parkering

Søknad og CV sendes til e-post: rune.erling.ludvigsen@stavanger.kommune.no innen 06.03.2023