Ledige stillinger

Øyane sykehjem er et flott sykehjem med unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene.
Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: en somatiske avdeling, en skjermet avdeling  og en korttidsavdeling.

Øyane sykehjem har nå følgende stillinger ledige: