Nyheter og kommende arrangementer

Hva skjer på Øyane?

JUBILANT

Vi gratulerer Mette Naustvik med 25 år som ansatt på Øyane sykehjem! Mette begynte som sykepleier 5. januar 1998, og er nå avdelingsleder. 

Daglig leder Rune E. Ludvigsen overrakte blomster og gave og vi ser fram til å henne på laget i mange år framover.


ØYANE BASAREN 2022

27. oktober gikk årets basar av stabelen nesten som før i tiden, med bevertning, fin musikk og åresalg.  De flotte damene i Stiftelsen og komiteen ellers har som vanlig gjort en stor innsats for å få dette til.  Det er blitt solgt lodder både på butikker, på VIPPS, her på huset og til venner og kjente.  Det var kommet inn utrolig mange flotte gevinster også i år, så det var mange glade vinnere.  En foreløpig opptelling viste at det var solgt lodd og årer for over 60 000,- kroner, alt dette går uavkortet tilbake til beboerne ved sykehjemmet. Takk til alle som bidro, både med gevinster, kjøp av lodder og innsats med salg og arrangement!

Gave fra Øyane pensjonistklubb

Her om dagen kom Liv I. Jensen og Lars Gryte fra Øyane pensjonistklubb og overleverte en sjekk på kr 55 588,- til daglig leder Rune E. Ludvigsen.  De ønsket at denne rause gaven skal brukes til beste for beboerne på Øyane sykehjem

Bakgrunnen for dette er at pensjonistklubben er avviklet, og det ble enstemmig vedtatt blant medlemmene at Øyane sykehjem skulle bli de glade mottakere av gjenværende midler i klubben.

Vi setter umåtelig pris på dette og takker så mye! Vi lover å finne god anvendelse av gaven til beste for våre beboere.

Program for kafe og andre arrangementer

Program onsdagskaféen februar

Åpen kafé

Onsdager 10:30-13:30
2 retters middag inkl. kaffe kr 110,-
Kaffe kr 10,-
Lapper kr 10,-

Onsdag 01/02 kl. 11:30
Husorkesteret spiller til sang og dans

Onsdag 08/02 kl. 11:30
Bingo v/Øyaklubben

Onsdag 15/02 kl. 11:30
SANG og musikk - m/Reidar Jonassen

Onsdag 22/02 kl. 11:30
Konsert med Marita W. Stølsmark


Andre arrangementer i februar (f.o.m. uke 5)

Mandag 30/1 kl. 17:00
Bingo
v/Øyaklubben

Mandag 20/2 Kl 17.00
Hillevåg Veterankorps konsert og sang

Mandag 27/2 kl. 17:00
Bingo v/ Øyaklubben