Velkommen til Øyane sykehjem!

Vi har ingen faste besøkstider. Kom på besøk når det passer. For å ivareta sikkerheten er hoveddøren stengt på kveldstid. Benytt da portelefonen for å få kontakt med avdelingene.

(vi minner om at beboerne er til middag fra kl 13:00 - 13:45)

Øyane sykehjem ligger i Hundvåg bydel i Stavanger kommune, og eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. 

Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999 -2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: En langtidsavdeling. en skjermet avdeling og en korttidsavdeling

Dagsenteret gir tilbud om dagopphold til bydelens hjemmeboende eldre. Fokuset er å gi hjelp til selvhjelp, slik at brukeren kan klare seg lengst mulig i egen bolig.


Ta kontakt med oss

Post og besøksadresse

Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg
e-post: oyane.sykehjem@stavanger.kommune.no

Ring oss på

(+47) 51 85 69 20