Velkommen til Øyane sykehjem!

Vi har ingen faste besøkstider. Kom på besøk når det passer. For å ivareta sikkerheten er hoveddøren stengt på kveldstid. Benytt da portelefonen for å få kontakt med avdelingene.

(vi minner om at beboerne er til middag fra kl 13:00 - 13:45)

Øyane sykehjem ligger i Hundvåg bydel i Stavanger kommune, og eies og drives av en ideell stiftelse utgått av de lokale husmorlagene. 

Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999 -2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging. Her er 55 sengeplasser, og et dagsenter med plass til 14 brukere pr. dag. Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. Tilbudet er differensiert: En langtidsavdeling. en skjermet avdeling og en korttidsavdeling

Dagsenteret gir tilbud om dagopphold til bydelens hjemmeboende eldre. Fokuset er å gi hjelp til selvhjelp, slik at brukeren kan klare seg lengst mulig i egen bolig.


JULEBLOMSTER – VIKTIG INFO


Kjære pårørende og andre som besøker og/eller ønsker å glede våre beboere:

På grunn av allergier både blant våre kjære beboere og ansatte, henstiller vi om at det det ikke leveres juleblomster som julestjerner, svibel etc på rom og avdelingene.

Annen julepynt, julegodt og kanskje en rosebukett/oppsats er gode alternativer til juleblomstene

Sitat fra LHLs sider:"Juleblomster
Med jula kommer også julestjernene, og da er det Norges mest solgte juleblomst vi tenker på. Julestjerner inneholder slimhinne- og hudirriterende stoffer.

Noen hevder at det skal hjelpe å knipe av de gule blomstene i midten, men det er en myte.

Det er den hvite melkesaften som siver ut gjennom både de røde og grønne bladene som skaper plager som tung pust, rennende nese, røde øyne og oppbluss av eksem"

Ta kontakt med oss

Post og besøksadresse

Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg
e-post: oyane.sykehjem@stavanger.kommune.no

Ring oss på

(+47) 51 85 69 20