Sykehjemslege

Sykehjemslege søkes til 50% stilling på korttidsavdelingen i 1 års vikariat m/mulighet for fast ansettelse

Vi søker deg som har et brennende engasjement for eldremedisin. Det er viktig at du har en helhetlig tilnærming til beboerne og liker å jobbe tverrfaglig. Vi ønsker deg med på laget for å bygge kompetanse og videreutvikle sykehjemmet.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, behandle og følge opp beboerne
 • Medisinskfaglig rådgivning ved sykehjemmet
 • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, kolleger, studenter og turnusleger
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Full autorisasjon som lege med minst to års klinisk erfaring.
  LIS1 er en fordel ved evt fast ansettelse
 • Bred kompetanse innen somatikk
 • Gode norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende høyere nivå C1 (Bergenstesten)
 • Erfaring fra allmenmedisin og/eller geriatri er ønskelig
 • I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 er det krav til stillingen om at det før tiltredelse legges fram politiattest ikke eldre enn 3 måneder
 • Søkere må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse
 • Personlig egnethet vektlegges.

Egenskaper

 • Initiativrik, selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Faglig sterk og evne til å dele av kunnskapen
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Vi tilbyr

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjert og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering allmenmedisin
 • Mulighet for videreutvikling innenfor egne relevante interesseområder
 • Stillingsbrøk: 50%
 • Fast lønn i henhold til tariffavtale
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • HjemJobbHjem

Søknad og CV sendes til: Rune.Erling.Ludvigsen@stavanger.kommune.no